B.Pharm & D.Pharm

D.Pharm Attendance

S.No Students Name Total % Attendance
1. Abhijeet Singh 78.96%
2. Abhinav Gahlaut 92.83%
3. Adarsh Mishra 81.51%
4. Afjal 64.91%
5. Ajruddin 63.87%
6. Arvind Pal 83.49%
7. Bhagwat Parsad 91.04%
8. Juned 77.26%
9. Nihal Singh 79.15.%
10. Pallav Nimesh 81.32%
11. Pawan kr. Singh 71.98%
12. Rifat Parveen 77.83%
13. Ritu Kumari 75.57%
14. Shadab Ali 82.83%
15. Shashank Rajbhar 71.04%
16. Sumit Singh 74.72%
17. Varun Kumar Sharma 77.45%
18. Vipin Kumar 88.49%
19. Yunus Ali 77.74%
1. Aayush Tanwar 47.92%
2. Abdul Rahoop 60.19%
3. Chanchal  Pal 70.85%
4. Deepanshu Goswami 53.11%
5. Hemant Goswami 66.13%
6. Imran Salmany 62.26%
7. Khalid Khan 61.13%
8. Lalit Mudgal 47.26%
9. Lovey 67.92%
10. Mohd Muaz 62.83%
11. Nandini Sirohi 56.98%
12. Nitin Kumar 63.96%
13. Pradeep 60.00%
14. Praveen 43.49%
15. Rohit Kumar 57.92%
16. Satyam Pandey 68.21%
17. Sunil Kumar S/O Mr. Bhuleshwar Parsad Yadav 65.85%
18. Vinit 64.25%
1. Denis Yadav 56.23%
2. Hrishabh Shukla 48.58%
3. Km Muskan Ziya 62.08%
4. Mohd Talib 36.98%
5. Shaban 53.49%
6. Shubham 44.15%
7. Shubham Mavi 54.72%
8. Sushil Dubey Not Mention
1. Gagneesh Kumar 42.45%
2. Harsh 41.98%
3. Parshant Siddhu 51.60%
1. Ayush Tyagi 35.75%
2. Yash Tyagi 47.92%
1. Sahil Chaudhary 17.17%
Nil

Typed By: Umang Tyagi

  •  
  •  
  •  
  •  

Comments are closed.